1. Procedura organizacji pracy, opieki oraz zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Niepublicznego „Pałacyk” w Katowicach w okresie pandemii Covid-19:

    Procedura org. pracy, opieki oraz zasad bezpieczeństwa Covid19

  2. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Pałacyk” w Katowicach w okresie pandemii Covid-19:
    Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid 19