PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z Procedurami przed rozpoczęciem roku szkolnego dnia 1 września 2020 r.

 1. Procedura organizacji pracy, opieki oraz zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19, 01.09.20
 2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID 19, 01.09.20
 3. Procedura korzystania ze stołówki

 

 


 1. Procedura organizacji pracy, opieki oraz zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Niepublicznego „Pałacyk” w Katowicach w okresie pandemii Covid-19:
  Procedura organizacji pracy, opieki oraz zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19
 2. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Pałacyk” w Katowicach w okresie pandemii Covid-19:
  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Covid 19

 

Aktualizacja, wpis 12.03.2020 r.

Szanowni Państwo, z uwagi na wiadomości przekazane przez Ministra Edukacji Narodowej, informujemy, że od poniedziałku 16 marca 2020 r.
Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”

zostanie zamknięte tak jak wszystkie placówki oświatowe w kraju.

Szanowni Państwo,
W związku z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirus Dyrektor przedszkola  zwraca ponownie szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Pani Dyrektor jeszcze raz przypomina i prosi o empatię w stosunku do siebie, do wszystkich dzieci.

W przedszkolu nauczyciele będą zwracali szczególną uwagę na stan zdrowia dzieci. Prosimy o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci. Proszę o przestrzeganie zasad higieny, proszę o rozmowy z dziećmi również w domu o myciu rąk. Przedszkole stara się zapewnić wszelkie standardy bezpieczeństwa.

W ostatnim tygodniu dzieci zostały zapoznane z zasadami higieny, i przez cały tydzień zostały uczone prawidłowego mycia rąk.  W ciągu dnia dzieci często myją raczki. Zabawki są myte każdego dnia, a klamki są dezynfekowane kilka razy na dzień.

Dyrektor przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo pracowników oraz dzieci, podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Bardzo proszę o wzmożoną czujność, współpracę i wyrozumiałość, a przede wszystkim o nie bagatelizowanie problemu!

02.03.2020 zostały wprowadzone wzmożone procedury:

 1. Procedura dbania o higienę PN Pałacyk
 2. Procedura dbania o higienę – Koronawirus

Aleksandra Glaba – Dyrektor Przedszkola

Plakat informacyjny Koronawirus

https://www.gov.pl/web/koronawirus