Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” jest częścią działalności Stowarzyszenia Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Pałacu Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży powołano do życia w 1999 r. Myślą przewodnią członków – założycieli – znajdującą swoje odbicie w statucie – było wspieranie wszechstronnej działalności artystycznej i edukacyjnej Pałacu Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego w Katowicach. Na skutek restrukturyzacji działalności Pałacu Młodzieży, wynikających z nowych przepisów organizujących oświatę, Stowarzyszenie przejęło funkcję współorganizatora licznych konkursów, interdyscyplinarnych przedsięwzięć tj. Międzynarodowe Spotkania Młodzieży „Europa Pokoju”, Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego „Power Dance”, Festiwal Talentów i Niezwykłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży Województwa Śląskiego „Uwaga Talent”, plenery malarskie, wypoczynek letni i zimowy. Reorganizacja pracy Pałacu Młodzieży sprawiła, że Stowarzyszenie przejęło kursową działalność Centrum Sztuki Dziecka, w tym Grup Dzieci Najmłodszych, które zostały przekształcone w Niepubliczne Przedszkole „Pałacyk”.

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży organizując liczne przedsięwzięcia artystyczne  i edukacyjne pozyskuje środki z programów dla organizacji pozarządowych w tym np. z programu „Młodzież” oraz otwartych konkursów z Miasta Katowice Województwa Śląskiego. Zyski z odpłatnej działalności przeznaczone są w całości na działalność statutową Stowarzyszenia.

W 2007 r. Stowarzyszenie zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego.

Dyrektorem Przedszkola Niepublicznego „Pałacyk” jest mgr Aleksandra Glaba.