Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu mają na celu rozwijanie dziecięcych talentów oraz wspomaganie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami poznawczymi. Dzieci są kreatywne ze swojej natury i dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać poprzez zajęcia, które ujawniają ich inicjatywę, aktywność i samodzielność. Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych, ruchowych i intelektualnych stanowi w naszej placówce podstawę twórczości dziecięcej. Poprzez proponowane zajęcia dodatkowe staramy się rozbudzić w naszych wychowankach zainteresowanie sztuką, plastyką, ruchem i muzyką oraz odkrywać w nich predyspozycje i uzdolnienia stanowiącą podstawę do samodzielnego, twórczego działania.

Zajęcia odbywają się według potrzeb dla danej grupy wiekowej – od kilku razy w tygodniu do kilku w miesiącu lub zajęcia specjalne raz na semestr.

Muzyka
Podczas zajęć muzycznych dzieci poznają zabawy z rytmem i piosenką, co wpływa niezwykle stymulująco na wiele aspektów rozwoju. Przedszkolaki poznają i zapamiętują nowe rymowanki, zabawy ruchowe, ćwiczą grę na instrumentach, co pozytywnie oddziałuje na kształtowanie złożonych czynności psychoruchowych.

Plastyka
Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w zajęciach plastycznych w Pracowni Plastycznej. Zajęcia z plastyki uczą dzieci nie tylko różnorodnych technik tworzenia prac plastycznych, lecz także – poprzez wytworzenie właściwego nastroju emocjonalnego oraz klimatu wspólnej zabawy – kształcą spostrzegawczość, pamięć wzrokową, rozbudzają zainteresowanie otaczającym światem oraz rozwijają poczucie piękna kształtów i barw. Poprzez rysowanie z wyobraźni dzieci nabywają podstawowe wiadomości z dziedziny sztuki, często stając się laureatami konkursów regionalnych i ogólnopolskich.

Rytmika
Jest obowiązkowym elementem tygodniowego rozkładu zajęć naszych przedszkolaków. Dzieci spotykają się w pięknej, lustrzanej sali choreograficznej gdzie pod okiem Pani Miriam Górskiej dzieci uczą się prostych tańców i piosenek, które prezentowane są przy okazji wszelkich uroczystości przedszkolnych i konkursów.

Literatura
Dzieci starszych grup, spotykają się dwa razy w tygodniu na zajęciach z literatury. Podczas zajęć Pani Bogumiła Kurcab – Karkoszka czyta dzieciom najpiękniejsze bajki, baśnie, mity i legendy. Dzieci ćwiczą dykcję, wzbogacają słownictwo, poznają poezję. Dziecko odkrywa teatr zarówno jako widz, jak i aktor.

Języki obce: angielski i francuski
Spotkania z językiem angielskim odbywają się dla wszystkich dzieci trzy razy w tygodniu, w związku z czym za pomocą gier i piosenek dzieci poznają słówka i zwroty, nabierają odwagi w komunikowaniu się w obcym języku, co przede wszystkim jest dla nich doskonałą zabawą, a na pewno zaowocuje na dalszych szczeblach ich edukacji.
Dzieci w naszym przedszkolu poznają również jeden z najpiękniejszych języków świata – język francuski. Dzieci ćwiczą artykulację, ale także uświadamiają sobie, odrębność językową każdej narodowości.

Zabawy z piłką
Co tygodniowe zabawy z piłką odbywają się na bezpiecznej, dużej sali gimnastycznej pod okiem specjalistycznej kadry. Zajęcia prowadzone są systematycznie przez cały rok przedszkolny, a każde z nich trwają na tyle długo, aby utrwaliły się zdrowotne nawyki. Wykorzystanie do zabaw ruchowych piłek sprawia dzieciom niezwykłą radość oraz uczy je działania w grupie. Głównym celem zajęć jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego ruchu teraz i w późniejszych latach.

Gimnastyka ogólnorozwojowa
Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej odbywają się na sali gimnastycznej, która jest wyposażona w profesjonalny sprzęt do różnorodnych ćwiczeń. Pomieszczenie to jest odpowiednio przygotowane, dzięki czemu wszelka aktywność i zabawy ruchowe są bezpieczne. W tak wspaniałych warunkach nasze dzieci mają możliwość doskonalenia sprawności, kondycji fizycznej oraz koordynacji ruchowej.

Papieroplastyka, czyli origami – zajęcia prowadzone we współpracy z Pałacem Młodzieży
Podczas tych zajęć dzieci doskonalą swoja sprawność manualną i wyobraźnię poprzez tworzenie z papieru zachwycających różności.

Ceramika i witraż – zajęcia prowadzone we współpracy z Pałacem Młodzieży
Dzieci poszczególnych grup uczestniczą w zajęciach z ceramiki i witrażu.
W specjalnie przygotowanej do tego Pracowni Ceramiki i Witrażu Pałacu Młodzieży pod okiem pani Agnieszki Borowskiej i Małgorzaty Krzywdziak, dzieci lepią w glinie, malują na szkle ćwicząc tym samym i doskonaląc swoją sprawność manualną oraz wyobraźnię. Wykonane dzieła są często pięknym, samodzielnie wykonanym prezentem dla najbliższych z okazji uroczystości organizowanych przez grupę.

 

Zajęcia w bibliotece
Od lat przy współpracy z Biblioteką Pałacu Młodzieży, a także Miejską Biblioteką Publiczną w ramach akcji CPCD dzieci uczestniczą w zajęciach bibliotecznych, gdzie odbywają się zajęcia o tematyce literackiej. Dzieci uczą się jak należy zachować się w bibliotece, jak wypożyczyć książki i o nie dbać.

Historia – zajęcia prowadzone we współpracy z Pałacem Młodzieży
Raz w tygodniu dla dzieci z najstarszej grupy odbywają się spotkania z cyklu „Klucz do Historii”. Dzieci mają pierwszy kontakt z historią naszego kraju w ciekawy i interesujący dla nich sposób. Poznają historię najbliższego regionu, budowę zamków, trudne życie rycerzy oraz książąt i księżniczek. Zapoznają się także z ważniejszymi postaciami historycznymi.

Ekologia
Ekologia to zajęcia dla dzieci ciekawych świata roślin i zwierząt. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z ekologii prowadzonych w bogato wyposażonej Pracowni Biologii i Chemii. Dzieci mają możliwość obserwacji zwierząt i owadów hodowanych w pracowni, posługują się także sprzętem laboratoryjnym do badań zwierząt i roślin.

Rękodzieło
Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z rękodzieła. Pod okiem Pani Urszuli Mendreli w pracowni Rękodzieła dzieci zamieniają się w prawdziwych małych artystów. Zajęcia umożliwiają wyrabianie sprawności manualnej, a ta z kolei pozytywnie wpływa na rozwój umysłu i wyobraźni. Używając przeróżnych materiałów, dzieci wyszywają, nawlekają i owijają drobne elementy tak by wyczarować z nich niezwykłe ozdoby.

Zajęcia filmowe – zajęcia prowadzone we współpracy z Pałacem Młodzieży
Dzieci uczestniczą w warsztatach filmowych w Pracowni Medialnej, gdzie pod okiem fachowców poznają tajniki wszechobecnych mediów.

Zespół folklorystyczny „Ślązaczek” – zajęcia prowadzone we współpracy z Pałacem Młodzieży
Dla chętnych dzieci z najstarszych grup, raz w tygodniu odbywają się zajęcia zespołu tanecznego o regionalnym charakterze. Dzięki wykwalifikowanej kadrze dzieci mają możliwość zapoznania się z ludowymi tańcami, a także przyśpiewkami, wzbogacając tym samym wyczucie rytmu, dykcję i słownictwo.

Multimedialne zajęcia dziennikarskie
Dzieci z najstarszej grupy wiekowej uczestniczą w multimedialnych zajęciach dziennikarskich, które prowadzone są przez dziennikarza-nauczyciela – P. Ewę Maj. Podczas zajęć dzieci poznają pracę dziennikarza, zasady obowiązujące w tym zawodzie oraz doskonalą umiejętność komunikowania się. Efektem wspólnej pracy jest redagowana na zajęciach gazetka pt.: „Puszatek”, która opisuje wydarzenia z życia grupy.

Teatralne maluchy – zajęcia prowadzone we współpracy z Pałacem Młodzieży
To cykl warsztatów teatralno-muzycznych dla dzieci w grupie 5 latków. Inspiracją dla zajęć jest literatura dla najmłodszych. Dzieci mają możliwość wykorzystywania różnych form przedstawiania, m. in. teatru przedmiotu, teatru cienia.