Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk” znajduje się w budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice

Telefon: +48 32 209 01 98 / +48 501 223 403

E- mail: a.glaba.palacyk@gmail.com

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-17.00

Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży
PKO BP II oddział Katowice: 83 1020 2313 0000 3102 0185 8711