Od  godz. 8.00 w każdej grupie odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne zgodne z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przeplatane zabawą odbywają się w  cyklach półgodzinnych. Pamiętamy również o miłym spędzaniu czasu podczas dowolnej zabawy, spacerów, wycieczek na świeżym powietrzu.