II MIĘDZYPRZEDSZKOLNA OLIMPIADA MATEMATYCZNA dla dzieci 6–letnich

Organizator:

Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”

Termin: 10 maja 2019 r.

Celem Olimpiady jest kształtowanie u dzieci logicznego i samodzielnego myślenia oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się już poznanymi pojęciami matematycznymi.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN – Olimpiada matematyczna

 

KARTA ZGŁOSZENIA – Olimpiada matematyczna

Protokół Olimpiada matematyczna