Od  godz. 8.00 w każdej grupie odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne zgodne z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne przeplatane zabawą odbywają się w  cyklach półgodzinnych. Pamiętamy również o miłym spędzaniu czasu podczas dowolnej zabawy, spacerów, wycieczek na świeżym powietrzu.

Grupa dzieci 2,5 i 3 letnich Grupa dzieci 4 letnich Grupa dzieci 5 letnich Grupa dzieci 6 letnich
 Muzyka
 Plastyka  Plastyka  Plastyka  Plastyka
 Rytmika  Rytmika  Rytmika  Rytmika
 Język angielski  Język angielski  Język angielski  Język angielski
 Język francuski  Język francuski  Język francuski  Język francuski
 Gimnastyka  Gimnastyka Gimnastyka Gimnastyka
 Origami Origami  Origami
 Szkiełka i grafiki  Zespół folklorystyczny Ślązaczek   Zespół folklorystyczny Ślązaczek
 Szkiełka i grafiki  Szkiełka i Grafiki
 Ekologia