Ogólnopolski konkurs plastyczny: “Moje miasto, mój region”

Organizator:

Przedszkole Niepubliczne „Pałacyk”

Termin: nadsyłanie prac do 15 listopada 2019 r.

Celem Konkursu jest wzbudzanie u dzieci uczuć patriotycznych i dumy narodowej, prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek oraz ważnych miejsc związanych z miejscem zamieszkania.

Dokumenty do pobrania:

Podziękowanie dla nauczycieli Moje miasto, mój region

Regulamin Moje miasto, mój region

Protokół pokonkursowy – Moje miasto, mój region